ZAPRASZAMY

NA

Plan zajęć "Zerówki"

Czas

                                                                    Forma aktywności

6:30 – 8:15

                                                             Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych.
                                                    Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.

8:15 – 8:30

                                                                 Ćwiczenia poranne/ zabawy matematyczne

8:30 – 9:00

                                                      Śniadanie (w tym czynności higieniczno – porządkowe)

9:00 – 9:15

                          Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej oraz grafomotoryki.

9:15 – 11:00

                                                        Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu szkolnego.
                                               Zajęcia dodatkowe – język angielski, gimnastyka, rytmika, język polski,     
                                                                                 zajęcia multimedialne.

11:00 – 12:00

                                                                                 Spacer, obserwacje przyrodnicze

12:00 – 12:30

                                                               Obiad I (w tym czynności higieniczno – porządkowe).

12:30 – 13:45

                                                                                     Odpoczynek, bajkoterapia

13:45 – 14:15

                                                               Obiad II (w tym czynności higieniczno – porządkowe)

14:15 – 14:30

                                                           Czynności higieniczno – porządkowe, zabawa ruchowa

14:30 – 14:45

                                                                                          Podwieczorek

14:45 – 16:00

                                                                                  Zabawy na placu zabaw

16:00 – 17:00

                                                                Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych.
                                     Zabawy odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi.