ZAPRASZAMY

NA

  • przedszkole-1.jpg
  • przedszkole-2.jpg
  • przedszkole-3.jpg

           Plan dnia w naszym przedszkolu

 

     Czas

                                                                     Forma aktywności

  6:30 – 8:15 

                Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające
                                                             zainteresowaniom dzieci.

  8:15 – 8:30

                                 Ćwiczenia poranne/ zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence.

  8:30 – 9:00

                                           Śniadanie (w tym czynności higieniczno – porządkowe)

  9:00 – 9:15

                          Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej oraz
                                                                      grafomotoryki.

 9:15 – 10:30

                             Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
                                            Zajęcia dodatkowe – język angielski, gimnastyka, rytmika

10:30 – 11:15

                                                         Spacer, obserwacje przyrodnicze

11:15 – 11:45

                    Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna.

11:45 – 12:15

                                          Obiad I (w tym czynności higieniczno – porządkowe)

12:15 – 13:45

                                Odpoczynek, leżakowanie (grupy: 2,5 – 4 letnie), czytanie dzieciom

13:45 – 14:15

                                         Obiad II (w tym czynności higieniczno – porządkowym)

14:15 – 14:30

                                       Czynności higieniczno – porządkowe, zabawa ruchowa

14:30 – 14:45

                                                                        Podwieczorek

14:45 – 16:00

                                                     Zabawy dowolne, wg zainteresowań dzieci
                                                        Zabawy na placu zabaw (okres letni)

16:00 – 17:00

                                            Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych.
                      Zabawy odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi.