JESTEŚMY

NA

  • przedszkole-1.jpg
  • przedszkole-2.jpg
  • przedszkole-3.jpg

lek650Personel przedszkola nie podaje dzieciom żadnych leków.

W przypadku kataru i kaszlu alergicznego rodzice zobowiązani są przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii.
W przypadku alergii pokarmowej, obowiązkiem rodzica jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko, zatwierdzonej przez lekarza prowadzącego, a obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie tej listy.
W przypadku atopowego zapalenia skóry i alergii wziewnych, rodzice zobowiązani są dostarczyć preparaty i instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia objawów i metod postępowania pod warunkiem, że zostało to pisemnie zgłoszone przez rodziców (prawnych opiekunów).