ZAPRASZAMY

NA

  • przedszkole-1.jpg
  • przedszkole-2.jpg
  • przedszkole-3.jpg

Podstawa prawna

graf2Żłobek WESOŁA WYSPA działa zgodnie z Ustawą z dnia:7 września 1991 r. o systemie oświaty i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.

Posiadamy niezbędne certyfikaty i decyzje wydane przez Sanepid, Straż Pożarną , oraz zaświadczenie o wpisie Przedszkola Wesoła Wyspa do ewidencji szkół niepublicznych.